ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ «Φωτοηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου και τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων ήχου»

Προυπολογισμός : 10.000€

Υποβολή προσφορών εώς 11/10/2022 και ώρα 13:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ