«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ–ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»