Προκήρυξη Χορήγησης ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου ΦΕΡΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (άρθρο 12,13,16,50 του Ν.4849/21)