Προκήρυξη χορήγησης αδιάθετων παραγωγικών αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Αλεξανδρούπολης και απόδοση θέσεων παραγωγών