Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης