ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024