ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2022(ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ)