Πολυκοινωνικό: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ