ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΩΔ 101 ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ3Α/2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ