ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 1/2021 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 104