ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για εκμίσθωση «Κοινόχρηστου χώρου» εμβαδού 1.500,00τ.μ. εντός πλατείας (πάρκου) Εθνικής Ανεξαρτησίας

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (τρενάκι, καρουζέλ, παγοδρόμιο και λοιπά παιχνίδια)

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 822/2022 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΘΙΠΩΨΟ-ΡΛΠ)

 

15. 6ΗΛΩΩΨΟ-50Ξ