ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και από ώρα 10.30π.μ. έως ώρα 11.00π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

 

15. ΨΔΣΨΩΨΟ-Μ22