Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης, εγκατάστασης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης πολυμηχανημάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2022

Ποσό με ΦΠΑ  44.909,08

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   10-6-2022 και ώρα 12.00 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  15-6-2022  και ώρα 9.00 π.μ

ΕΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ