Παρουσίαση του ΣΒΑΚ σε μαθητές Λυκείου με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Η Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα μας αφορά όλους, πόσο μάλλον τους νέους του τόπου μας που πρέπει να εξοικειώνονται όχι μόνο με τις νέες αυτές έννοιες αλλά και με συνήθειες μετακίνησης φιλικές προς το περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο δράσεων, που διοργανώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, πραγματοποιήθηκε σήμερα σχετική ενημέρωση σε μαθητές και μαθήτριες του 3ου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα, ο Αντιδήμαρχος Δόμησης, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Βασίλης Δέλκος και ο Αν. Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Κώστας Πορτοκαλίδης, Δρ Χωροτάκτης-Πολεοδόμος Μηχανικός και Συγκοινωνιολόγος,  παρουσίασαν το υπό διαμόρφωση Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης και είχαν μια ανοιχτή συζήτηση με τα παιδιά.

Βασικός σκοπός της παρουσίασης, ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία της βιώσιμης κινητικότητας και της χρήσης των εναλλακτικών μέσων μετακίνησης που επιδρούν άμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών μιας αστικής περιοχής και να κάνουν κτήμα τους τις φιλικές προς το περιβάλλον μορφές μετακίνησης.