Παρουσίαση ολοκλήρωσης του έργου “Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, 2014-2020” του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Με τη συμμετοχή των εταίρων του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ολοκλήρωσης του έργου “Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, 2014-2020” του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η Στρατηγική Βιώσιμη Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης μέσω της στοχευμένης προσέγγισης οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων της πόλης, έχει στρατηγικό στόχο την αύξηση επισκεπτών και τουριστών στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και την οικονομική και κοινωνική βελτίωση του τόπου.

Ο στρατηγικός στόχος της ΣΒΑΑ να αποτελέσει η Αλεξανδρούπολη «Ελκυστική πόλη» πραγματοποιήθηκε με μια σειρά παρεμβάσεων που λειτουργούν πλέον ώστε να καταστήσουν την πόλη φιλική σε κατοίκους και επισκέπτες, φιλόξενη στους τουρίστες και ανταγωνιστική ως προορισμό, με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλες τις ομάδες πληθυσμού.

Κατά την παρουσίαση του έργου ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης εστίασε στη συνεργασία μεταξύ των εταίρων του έργου και παρουσίασε τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί επισημαίνοντας παράλληλα τα κυριότερα προβλήματα και τις προκλήσεις που κλήθηκε να διαχειριστούν κατά την υλοποίηση του έργου.

Τέλος, αναφέρθηκε στο νέο ΣΒΑΑ 2021-2027 που στρατηγικό στόχο έχει να καταστεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης «Κεντρικός πόλος πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού» και για το οποίο ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει υποβάλλει προτάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων στην επέκταση και ενοποίηση του δικτύου ποδηλατοδρόμων, την αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών 4 και 5 στο λιμάνι, την επέκταση, αξιοποίηση και δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών, την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία στην αυτόνομη διαβίωση, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοτικών κτιρίων και την ενίσχυση δημιουργίας πράσινων υποδομών (πάρκο βιοποικιλότητας).