ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΥΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σημειώνουμε ότι απαραίτητη  προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ  & ως κριτήρια επιλογής  ορίζονται  ο χρόνος ανεργίας & το ατομικό ή οικογενειακό  εισόδημα . 

 Η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών  δύναται να γίνει  με ηλεκτρονικό τρόπο στο email 

pkoumaropoulou@mesogeiako.gr 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
30/11/202112/12/2021 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΑΦΙΣΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΑΦΙΣΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ