ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα παραλαμβάνουν το υλικό (ολόκληρο τον εκλογικό σάκο και όχι μέρος αυτού)  που αφορά τα Ε.Τ. της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης καθώς και της Δ.Ε. Τραϊανούπολης  από το  κτίριο του Β’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης (Γ. Καρτάλη 6)  προσκομίζοντας σε φωτοτυπία την αστυνομική τους ταυτότητα και το διορισμό τους.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2551021017

Πέμπτη 18-05-2023  από 15.00 – 21.00

Παρασκευή 19-05-2023  από 8.00π.μ – 23.00

Σάββατο 20-05-2023 από 8.00π.μ – 20.00

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι οι οποίοι έχουν διοριστεί για τα Ε.Τ. της Δ.Ε.Φερών θα παραλαμβάνουν το υλικό από το Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Φερών στις Φέρες.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2555350070