Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμετέχει σε ένα νέο δίκτυο ευρωπαϊκών πόλεων με στόχο την κάλυψη του ψηφιακού κενού και την προώθηση της ψηφιακής ένταξης