Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει τον αγώνα διάθλου «2021 AXD SPRINT DUATHLON»