ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ