Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης σχετικά με τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 24ης Μαΐου 2014 της περιφερειακής ενότητας Έβρου

Οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ της Υπηρεσίας ΔΑΕΦΚ που αναγράφονται στην Υπουργική Απόφαση: 210-8704707, 210-8704709

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ