Πρόγραμμα εκπαίδευσης Φωτογραφίας από το ΚΔΒΜ του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης  πρόκειται να λειτουργήσει κατά την επόμενη περίοδο τo παρακάτω πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων, με εθελοντές εκπαιδευτές,  στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που ιδρύθηκε και λειτουργεί γι’ αυτόν τον σκοπό:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Φωτογραφία (διάρκειας είκοσι πέντε ωρών)

 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ: Δευτέρα και Πέμπτη, 18.00-20.00

 Το προσφερόμενο πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης και είναι δωρεάν. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα, απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

 Οι αιτήσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα θα γίνονται θα γίνονται δεκτές από την Πέμπτη   16/06/2022 έως τη Δευτέρα 20/06/2022   και ώρες 9.00 – 13.00, στο γραφείο του Κέντρου δια βίου μάθησης, στη Δημοτική βιβλιοθήκη, αλλά και ηλεκτρονικά στο παρακάτω email

 Email: diaviou@alexpolis.gr

Διεύθυνση:Αίνου 46

Τηλ.: 2551037630

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ