ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΩΔ 103,ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΕ ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ ΚΩΔ 104 ,ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ ΚΩΔ 104