«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ‘’ΔΙΕΠΑΦΩΝ’’ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΣΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1

Ανάπλαση στα τμήματα i. της παραλιακής ζώνης από την στροφή του Εγνατία μέχρι τις αποθήκες ΚΥΔΕΠ, ii. στην Λεωφόρο Δημοκρατίας από Π. Ακαδημία μέχρι την Οδό Νικομήδειας, iii. πέριξ της Ζαριφείου Ακαδημίας και iv. στο Πάρκο Προσκόπων με παράλληλη διαμόρφωση νέου υπαίθριου θεάτρου»

Προϋπολογισμός : 4.947.000,00 € με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση : Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής                                                       Ένωσης – NextGenerationEU

Το έργο περιλαμβάνει : 1. Την κατασκευή δυο κόμβων στην είσοδο-έξοδο του λιμανιού 2. Την κατασκευή ανοικτού υπαίθριου θεάτρου 3. Τη μετακίνηση της οδού Απολλωνιάδας και την κατασκευή υπαίθριου καθιστικού θέασης 4. Την επέκταση του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου 5. Την μετατροπή μέρους της  παραλιακής οδού σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. 6. την ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Έλλης 7. Την κατασκευή δικτύου ομβρίων

 Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) : 200982

espd-request-v2 9 06 23

Αναλυτική Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης