«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ‘’ΔΙΕΠΑΦΩΝ’’ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΣΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Εκσυγχρονισμός του Υφιστάμενου Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης»

Προϋπολογισμός : 992.000,00 € με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση : Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής                                                       Ένωσης – NextGenerationEU

 

Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης με χρήση σύγχρονων υλικών και αισθητικών προσεγγίσεων στις υποδομές της σκηνής για υποστήριξη δράσεων θεατρικών και κινηματογραφικών παραστάσεων και συνεδριάσεων.

Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) : 200981

 

espd-request-v2

Αναλυτική Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης