Μονοδρομούνται οι οδοί Τραϊανουπόλεως και Πλωτινουπόλεως

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 93/2020, απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, από τις 03.02.2023 θα ισχύσουν νέες μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική περιοχή της πόλης με τη μονοδρόμηση της οδού Τραϊανουπόλεως, από την οδό Κότυος έως την οδό Δωδεκανήσου, με νότια φορά και τη μονοδρόμηση της οδού Πλωτινουπόλεως, από την οδό Δέρκων έως την οδό Άβαντος, με δυτική φορά.