Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλεξανδρούπολης για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00