ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Ο δήμος Αλεξανδρούπολης, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται:

  • εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων
  • εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο
  • εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας εκατό μέτρων από τα όρια των ανωτέρω περιοχών
  • εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα

ότι για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της,  σύμφωνα με νεότερες νομοθετικές διατάξεις (Π.Δ 20/23, άρθρο 75, παρ. Ι-β-26 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 266, του Ν.5037/2023), υποχρεούνται μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους καθώς στη συντήρηση τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρική περιόδου (1η Μαΐου- 31η Οκτωβρίου).

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

  • Την υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δένδρων και κλαδιών καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
  • Την απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης από την επιφάνεια του εδάφους, όπως ξερά χόρτα και κλαδιά.
  • Την αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δένδρων.
  • Την αραίωση της θαμνώδους βλάστησης.
  • Την απομάκρυνση τυχόν άλλων καυστών, αναφλέξιμων και εκρήξιμων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείριση τους.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων επιφέρει κυρώσεις.

Ο Αντιδήμαρχος

Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος

Ηλίας Δαστερίδης

 

FEK2023Tefxos B02549downloaded20042023_ΝΕΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 2023