Η Τ.Ι.Ε.ΔΑ. Α.Ε. διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη μηνιαία οικονομική προσφορά, εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου «ΑΡΓΩ», που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη, εντός του Δημοτικού Κήπου της παραλίας Αλεξανδρούπολης και επί της οδού Βασιλέως Αλεξάνδρου.