Η μέρα που η Κύπρος χωρίστηκε στα δύο, 20.07.2020 46 χρόνια μετά

20.07.1974 •Η μέρα που η #Κύπρος χωρίστηκε στα δύο…
20.07.2020 •46 χρόνια μετά, δεν ξεχνάμε τα θύματα και τις θυσίες του κυπριακού ελληνισμού