ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ “ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ”