Επικαιροποίηση με τροποποίηση της 165/2022 Α.Δ.Σ. με θέμα “Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αλεξανδρούπολης”, προς συμμόρφωση στο άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4849/21 συνδυαστικά με το ισχύον μέγιστο επιτρεπτό μήκος πρόσοψης των πάγκων των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών)»