ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔIΑΚΗΡΥΞΗΣ μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση και λειτουργία του Α. 22ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αλεξανδρούπολης & Β. 23ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αλεξανδρούπολης