ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ