ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για εκμίσθωση «Κοινόχρηστου χώρου» εμβαδού 1.500,00τ.μ. εντός πλατείας (πάρκου) Εθνικής Ανεξαρτησίας

Πλειοδοτική, φανερά και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση της χρήσης με αντάλλαγμα – εκμίσθωσης τμημάτων εντός «Κοινόχρηστου χώρου» εμβαδού 1.500,00τ.μ. εντός πλατείας (πάρκου) Εθνικής Ανεξαρτησίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και από ώρα 9.00 έως 9.30π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

 

8. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ_6ΒΥ1ΩΨΟ-ΨΨΘ