ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Διακήρυξη για εκμίσθωση αγροτεμαχίου με αρ. 824 στην περιοχή Απαλού με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας

Η εκμίσθωση θα γίνει με πλειοδοτική, φανερά και προφορική δημοπρασία που θα διεξαχθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ , 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, και  από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ.  στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης.

 

Επαναληπτική Διακήρυξη