Επαναληπτική Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Δ.Ε. Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Επαναληπτική Διακήρυξη 

προθεσμία υποβολής φακέλων έως την Τρίτη 14-11-2023