Επαναληπτική Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ οδού Άβαντος Δήμου Αλεξανδρούπολης

Προθεσμία υποβολής φακέλων έως την Τρίτη 14-11-2023

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΕΠ ΑΒΑΝΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ_6ΛΜΧΩΨΟ-ΚΓΩ