Επαναληπτική Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του 12ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022