Εκποίηση Διαμερίσματος με αριθμό (Δ-1) ευρισκομένων στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Διονύσου Σολωμού αριθ. 6 στην Αλεξανδρούπολη ιδιοκτησίας του Κεντρικού Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Ν. Έβρου <> που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη από το κληροδότημα Στέφανου Κενανίδη