Εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη με θέμα «Γυναίκες ορατές στις πόλεις- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Η ActionAid σας προσκαλεί τη Δευτέρα, 27 Ιουνίου και ώρα 18:00 – 19:30 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης (Αίνου 46) σε εκδήλωση – εργαστήρι υπό την αιγίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπου θα συζητηθεί το ζήτημα της ορατότητας των γυναικών και της ανάδειξης των αναγκών τους στους προϋπολογισμούς και τις αποφάσεις για πολιτικές και προγράμματα, σε εθνικό, και κυρίως σε τοπικό επίπεδο.

 Στο πλαίσιο της δράσης της ActionAid για την ενδυνάμωση των γυναικών, ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο 2020 το πρόγραμμα GREAT Budgeting (Gender Responsive, Accountable and Transparent Budgeting), σε συνεργασία με τους Δήμους Αθηναίων και Καρδίτσας και το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας. Το έργο αναδεικνύει τη σημασία της ένταξης της οπτικής του φύλου στους προϋπολογισμούς με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στις γυναίκες και τα κορίτσια να εκφράσουν τις ανάγκες τους και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, σε μια χρονική περίοδο όπου η χώρα μας βρίσκεται μόλις στην 91η θέση παγκοσμίως στην ανισότητα των φύλων και επί σειρά ετών τελευταία ανάμεσα στις χώρες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος, η ActionAid κατέγραψε καλές πρακτικές και ιδέες, οι οποίες στόχος είναι να συζητηθούν με φορείς, οργανώσεις και πολίτες σε όλη τη χώρα, με την Αλεξανδρούπολη να αποτελεί έναν από τους επτά σταθμούς της ομάδας. Οι πρακτικές αυτές ανέδειξαν, ανάμεσα σε άλλα, ζητήματα που δημιουργούν ανασφάλεια στην καθημερινότητα των γυναικών, όπως ο μη επαρκής φωτισμός και η απουσία σήμανσης στα πάρκα.

Με βάση την εμπειρία του έργου, στο πλαίσιο του οποίου έχουν εκπαιδευθεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 85 άτομα από την κοινωνία των πολιτών και την τοπική αυτοδιοίκηση, το εργαστήρι που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη θα επικεντρωθεί:

  • Σε μέσα και δυνατότητες που έχουν οι γυναίκες και τα κορίτσια να εκφράσουν τις ανάγκες τους και να διεκδικήσουν την ικανοποίησή τους
  • Σε πρακτικά εργαλεία για τους φορείς αυτοδιοίκησης ώστε να ενσωματώνουν την διάσταση του φύλου στην κατάρτιση των προϋπολογισμών.
  • Σε πολιτικές και καλές πρακτικές που λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και εμπειρίες των γυναικών
  • Στην εκκίνηση ενός διάλογου για την ορατότητα των γυναικών και την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο

Η είσοδος στο εργαστήρι είναι ελεύθερη και απευθύνεται σε πολίτες, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και σε εργαζομένους/ες, στελέχη και αιρετούς/ες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.

Το έργο «Gender Responsive, Accountable and Transparent (GREAT) Budgeting» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την ActionAid και εταίρους το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και τους δήμους Αθηναίων και Καρδίτσας.Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr.