Εγκαίνια του ανακαινισμένου εκ βάθρων Ιερού Ναού Προφήτου Ηλία στη Μελία Φερών