ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η Δ/νση Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας του Δήμου Αλεξανδρούπολης σας ενημερώνει ότι η διαδικασία εγγραφών και επανεγγραφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας θα ξεκινήσει στις 10/05/2023 και θα ολοκληρωθεί στις  31/05/2023.

Μπορείτε να στέλνετε τις αιτήσεις, που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Δήμου μας, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Βρεφονηπιακού της προτίμησής σας, είτε καταθέτοντάς τα αυτοπροσώπως στη  δομή. Αιτήσεις με δικαιολογητικά εγγραφής και επανεγγραφής θα δίνονται και από όλους τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου.

Σημείωση:

Θα θεωρούνται ολοκληρωμένες και θα εξετάζονται μόνο οι αιτήσεις που συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά συγκεντρωτικά.

 

01 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

02 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

03 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

04 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ