459-2019 Α.Δ.Σ.
Ε. Π. Ζ. 01-09-2019 06-11-2021

Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.:
Ζαμπούκης Ιωάννης (Δήμαρχος)

Τακτικά Μέλη:

1. Δαστερίδης Ηλίας
2. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη
3. Μουλατζίδου – Λαζαρίδου Δροσιά
4. Ραπτόπουλος Νικόλαος
5. Ουζουνίδης Γεώργιος
6. Κουκουράβας Γεώργιος
7. Κυριακίδης Πέτρος
8. Δουνάκης Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικά Μέλη πλειοψηφίας:

1. Δέλκος Βασίλειος
2. Κιζιρίδης Γεώργιος
3. Μιχαηλίδης Χαράλαμπος
4. Κολγιώνης Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη μειοψηφίας:

1. Βραχιόλογλου Στυλιανός
2. Ζιώγας Χρήστος
3. Αραμπατζής Κυριάκος
4. Αγγελίδης Παναγιώτης

Τελευταία Νέα

Ατζέντα