ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΗΧΗΣΗ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΑΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ “ΑΝΤΙΟΧΟΣ-2023″στις 02 Οκτωβρίου 2023