ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΕΒΑ

Διανομή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

Η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΕΒΡΟΥ –ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ , στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), πρόκειται να προχωρήσει σε διανομή προϊόντων από τη Δευτέρα 29/05/2023 έως και την Παρασκευή 2/06/2023 ως εξής :

Στο χώρο του Πολυκοινωνικού Καρτάλη 2  και ώρες από 8:30 π.μ έως 14:30 μ.μ.

Δευτέρα : 29/05/2023 οι δικαιούχοι από το Α έως το Γ (μόνο για τη Δευτέρα παραλαβή από τις 10:00 π.μ.)

Τρίτη : 30/05/2023          οι δικαιούχοι από το Δ έως το Κ

Τετάρτη : 31/05/2023     οι δικαιούχοι από το Λ έως το Μ

Πέμπτη : 01/06/2023       οι δικαιούχοι από το Ν έως το Π

Παρασκευή :0 2/06/2023  οι δικαιούχοι από το Ρ έως το Ψ

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να προσέρχονται με στοιχεία ταυτότητας και ΑΜΚΑ. Η παραλαβή των προϊόντων από τρίτο πρόσωπο απαιτεί εξουσιοδότηση.

Οι δικαιούχοι των Δήμων Σουφλίου και Σαμοθράκης, θα ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία και ώρες διανομής από τους υπευθύνους ΤΕΒΑ της περιοχής τους.

Όλοι οι ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν και τηλεφωνικά.