ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΙΣΤΟΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΑ, ΚΩΝΟΙ, ΝΕΡΟΜΠΑΡΕΣ, ΦΑΝΟΙ ΚΛΠ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 38.695,00 € ΑΝΕΥ ΦΠΑ (47.981,80 € ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 2-9-2021