ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 22ου ΚΑΙ 23ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ