ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας μυστικού  πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου «ΧΑΡΑΜΑ », που  βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη,εντός των χώρων του ΕΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : ορίζεται η 08/01/2024 και από ώρα 12:00 έως ώρα 12:30

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 8 Ιανουαρίου 2024 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:30  έως και 14.00