ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διαγωνισμού για την προμήθεια “ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ”

Προϋπολογισμός 126.002,60 Ευρώ.

Ημερομηνία λήξης προσφορών 21 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ